More Options
Better Properties
Best Prices

Sekretesspolicy för

Behandling av personuppgifter som samlas in på den webbplatsen algarveeliteproperty.com är om ansvar för AllEliteProperty - Mediação Imobiliária, Unipessoal Lda., med huvudkontor på Av. Dos Descobrimentos, nº15, 8600-645 Lagos och NIPC 509 115 635.                                                                                                        

AllEliteProperty åtar sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentet och rådet av den 27 April 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som är personliga data och den fria rörligheten för personuppgifter och annan tillämplig lagstiftning.

Genom att ge ditt samtycke, kommer att AllEliteProperty använda personuppgifter att skicka dig information om sina tjänster och allmän information om propery marknaden i Portugal Algarve, samt för att främja marknadsföring åtgärder, genom användning av e-postadressen som tillhandahålls av användaren.

De personuppgifter som samlas in kommer att hållas för en period på högst tio år efter utgången av deras användning.

Tillhandahållandet av personuppgifter är valfri och AllEliteProperty erkänner rätten till tillgång till personliga uppgifter om användaren, samt dess korrigering eller radering och begränsning av behandling eller rätten att invända mot behandling, liksom rätten att uppgiftsportabilitet. Användaren har rätt att återkalla samtycke när som helst med avseende på behandling av personuppgifter.

Användaren kan utöva dessa rättigheter genom följande sätt:

  • E-post: info@algarveeliteproprty.com
  • Brev: Avenida dos Descobrimentos N15, 8600-645 Lagos, Algarve, Portugal

 

Vid klagomål, bör användaren kontakta kommissionen för skydd av nationella Data.

Med i...
The times
The Wall Street Journal
The Sunday times
The Irish Times
The Telegraph